NtP

Palma Ferenc

Névtár: 

Palma Ferenc Károly: (Rózsahegy, Liptó vm. 1735. augusztus 18. - Pest, 1787. február 10.) 1750. október 18.: belépett a jezsuita rendbe. Bölcsészet: Kassa. Teológia: bécsi Tereziánum. Tíz évig tanított a nagyszombati szemináriumban. 1771: a bécsi Tereziánum tanára. 1773: a jezsuita rend feloszlatásakor Krisztina főhercegnő udvari káplánjává nevezte ki, egyben Albert főherceg könyvtárosa.

Papp Imre

Névtár: 

Papp Imre Dr. szül. 1918. nov. 20. Kishegyes (Jugoszlávia), gimn. 1929-1937 Szabadka, teol. 1937-1941 Zágráb, 1941-1943 Budapest, szent. 1942. jún. 14. Kalocsa, 1943 hittud. doktor Budapest, kápl. Ada, 1944 hittan. Szabadka, lelkiigazgató Paulinum, majd kis. lelk. Kisgörbő (veszprémi egyhm.), 1945 hitokt. Kiskőrös, majd hitokt, kápl. Jánoshalma, 1946 hittan. Érs. Tanítóképző, tanulm. felügy. Tanítókháza Kalocsa, 1947 Hittud. Főisk. tanár, 1948 tanulm.

Parcsetich József

Névtár: 

Parcsetich József sen.: (Zombor, 1800. március 19. - Szond, 1863. augusztus 21.) 1823: szent. 1846: pléb. Szondon. 1859: esperes. Káptalani tisztségei: 1862. április (kinev.): tb. (Kanonokok-1998)
Parcsetich Josephus. nat. 1800 ord. 1823 Cooperator.— 1846 Par. in Szonta. 1852 Not. Distr. 1858 A.-Eppalis Trib. Matr. Commissar. 1859 V.-A.-Diac. (Schem. 1861)

Oldalak

Feliratkozás RSS - NtP csatornájára