NtT

Tamásy István

Névtár: 

Tamásy István ( – Palona, 1834. dec. 19.) 1822-1846, 0,05 ifm /Inf. 1822. /Végr. 1834. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
TAMÁSY Stephanus káplán Zomborban 1810, Bácson 1811, Újvidéken 1812-1817, Béregen 1820, Bajaszentistvánon 1821-1822, Bajmokon 1823, Hercegszántón 1824, adminisztrátor Béregen 1825, plébános Palonán 1826-1835, I. Comitatus Syrmiensis Tab. Jud. Assessor 1835. 135, 154, 155, 160, 161, 203, 266, 308, 320 (TÖRTÉNETI SEMATIZMUS-2002)

Tantos Ferenc

Névtár: 

Tantos Ferenc: (Tolna, Tolna vm., 1869. július 13. - Kalocsa, 1951. december 24.) 1882-1890: gimnázium Kalocsán. 1890-1894: teológia u.o. 1894. június 25.: szent. Káplán Vaskúton, Palánkán. 1900: hitoktató, káplán Topolyán. 1901: káplán Kalocsán. 1904: a Rózsafüzérgyár igazgatója. 1912: a kalocsai nagyszeminárium gondnoka, hitoktató. 1916: a számvevőség alelnöke. 1919: az Árpád Nyomda igazgatója. 1920: házassági kötelékvédő. 1925: zsinati bíró. 1928: a Miasszonyunkról nev. Kalocsai Szegény Iskolanővérek templomának igazgatója. 1932: a kalocsai érs. kórház gondnoka és igazgatója. 1939: nyugállomány. 1940: a számvevőség elnöke. 1942: zsinati vizsgáló. Káptalani tisztségei: 1924. december 10.: tb. (Kanonokok-1998)
Tantos Franciscus, nat. 13. Jul. 1869. in Tolna (Com. Tolna), gymn. 1882-90. Colocae, theol. 1890-94. Colocae, ord. 25. Jun. 1894. Colocae, coop. in Vaskút, dein in Palánka, 1900. catech. et coop. in Topolya, 1901. coop. Colocae, 1904-29. director industriae manufactorialis domesticae pro conserendis rosariis in "Olvasógyár" Colocae, 1912-32. oeconom. Seminarii. Maioris et catech., 1916. vicepraeses Off. Revis. Rationum, 1918. cubic. S. S. ad hon., 1919-32. dir. tipogr. "Árpád", 1920. defensor vinculi, 1924. canonicus M. E. ad hon., 1925-50. judex. prosyn., 1928. rect. eccl. Ludimag. Coloc., 1932. curatus et procurator nosocom. aepp. Coloc., 1939. pens. prov., 1940-50. praes. Off. Revis. Ration., 1942. examinator prosyn. (Schem. 1950)
Tantos Ferenc (Tolna, 1869. júl. 13. – Kalocsa, 1951. dec. 24.) 1896-1953, 0,03 ifm /Inf.

Tantos Gyula

Névtár: 

Tantos Gyula: (Tolna, Tolna vm., 1877. február 10. - Kalocsa, 1955. július 9.) 1888-1896: gimnázium Kalocsán. 1896-1905: teológia Rómában. 1902. október 28.: u.o. szent. 1903: a római kánonjogi fakultás hallgatója. 1905: a kalocsai nagyszeminárium helyettes tanára, tanulmányi felügyelője. 1905-1907: kisegítő káplán Öregcsertőn. 1909: a kalocsai kórház gondnoka. 1911: a nagyszeminárium rendes tanára, zsinati vizsgáló, az érs. középiskolák hittanárait felügyelő bizottság helyettes tagja. 1917: főszentszéki ülnök, bajaszentistváni pléb. 1919-1921: a megszállt részeken az érs. uradalom adminisztrátora. 1924: a hajósi espereskerület esperese. 1931: Kalocsa-Belváros pléb. 1932: a főegyházmegyei A. C. igazgatója. 1935: szentszéki viceofficiális, a Főegyházmegyei Takarékpénztár alelnöke. 1937: az érs. uradalmi bizottság tagja. 1939: káptalani jószágigazgató. Római bölcsész és teológiai doktor. Kánonjogi licenciátus. Káptalani tisztségei: 1931. szeptember 16.: id. mester. 1936. június 27. (eskü): bácsi főesp. 1939. augusztus 31.: székesegyh. főesp. 1942. december 31.: éneklő. 1946. április 27.: nagyprépost. (Kanonokok-1998)
Tantos Julius dr., nat. 10. Febr. 1877. in Tolna (Com. Tolna), gymn. 1888-96. Colocae, theol. 1896-1905. Romae, 1899. doctor Phil. Rom., ord. 28. Oct. 1902. Romae, 1903. doctor SS. Theol. Rom., audit. fac. Jur. Can. Romae, 1904. licent. Jur. Can., 1905. prof. subst. Lycei aepp. Colocae et praef. stud. Sem. Maj., 1905-07. simul. et auxil. in Öregcsertő, 1906. professor suppl. in lycaeo aeppali una cleri jun. sémin, majoris stud.

Tarjányi Béla

Névtár: 

Tarjányi Béla dr. szül. Bócsa, 1942. aug. 15., gimn. 1956-1960 Kiskőrös, teol. 1960-1966 Budapest, szent. Kalocsa, 1965. jún. 20., 1966 hittud. doktor Budapest, kápl. Nemesnádudvar, 1967 szentírástud. tanulmányok Róma. 1969 kápl. Kalocsa-Szt. Imre, 1970 Hittud. Főisk. tanár Szeged, 1971 Akadémiai tanár Budapest, 1979 érs. tanácsos, 1987 OHB tagja. (Schem. 1990)
Tarjányi Béla (Kronológia-2009)

Oldalak

Feliratkozás RSS - NtT csatornájára