Jekelfalusy püspök és az I. vatikáni zsinat - tanulmány, 2020

A Székesfehérvári Egyházmegye ünnepi névtárában, 2020-ban jelent meg Lakatos Andor levéltárvezető tanulmánya Jekelfalusy Vince székesfehérvári püspök és az I. vatikáni zsinat címmel. (Bibliográfiai adatok: A Székesfehérvári Egyházmegye ünnepi névtára Spányi Antal megyés püspök születésének 70. évében, az Úr 2020. esztendejében. Szerk. Mózessy Gergely, Pestiné Paics Marianna, Székesfehérvári Egyházmegye, Székesfehérvár, 2020. 21-35.o.)
A 19. század egyik fordulópontján, az I. vatikáni zsinat során erősen megosztó egyházpolitikai nézetek ütköztek Európában, s a heves vitákat jellemző indulatok közepette a résztvevők „táborokba” kényszerültek, mai kifejezéssel élve talán jogosan nevezhetjük válsághelyzetnek azokat az időket. Milyen döntések előtt álltak a korszak püspökei, milyen utak, milyen magatartásformák léteztek? Az írás ebben a kiélezett helyzetben, mintegy tablószerű összkép kapcsolatrendszerében helyezi el Jekelfalusy Vince (1802–1874) alakját, figyelemmel követve kétségtelenül egyéni álláspontjának kialakulását, keresve magatartásának mozgatórugóit.
A tanulmány megjelenéséhez kapcsolódó hír honlapunkon: Jekelfalusy püspökről, a Székesfehérvári Egyházmegye ünnepi névtárában (2020.12.01.)
A tanulmány előadás-változata 2017. május 6-án hangzott el Székesfehérváron, a kapcsolódó hír honlapunkon: Az első vatikáni zsinatról, Jekelfalusy emlékkonferencián (2017.05.06.)