Patachich Ádám (1716-1784) tudomány- és művészetpártoló tevékenysége - tanulmány, 2020

Lakatos Adél levéltáros Patachich Ádám (1716-1784) tudomány- és művészetpártoló tevékenysége nagyváradi püspöksége és kalocsai érseksége idején című tanulmánya a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (MEV) 31. évfolyamának (2019) 1-4. számában jelent meg 2020-ban (127-189.o.)
A tanulmány szövegét, ill. a folyóiratszám tartalomjegyzékét pdf formátumban tesszük elérhetővé/letölthetővé honlapunkon. A Vázlatok folyóiratszámának teljes tartalma a kiadó Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány honlapján is elérhető-letölthető.

Patachich Ádámot római tanulmányainak befejeztével vették fel az Árkádia Akadémia tagjainak sorába. Ennek külvilágra nyitott, tudomány- és művészetbarát szellemisége nagy hatással volt az ifjú klerikusra. Később mind nagyváradi püspöki, mind kalocsai érseki udvarában az Akadémiához hasonló, „fiók-Árkádiát” szervezett művelt, egyházi és világi értelmiségiek maga köré gyűjtésével.
Főpapi karrierje során az itáliai mecenatúra gyakorlatát követte állomáshelyein. Ennek köszönhetően épülhettek fel főpapi székvárosai máig meghatározó jellegű, emblematikus épületei: a nagyváradi püspöki és a kalocsai érseki rezidencia. Nagyvárad kulturális életének színvonalát zenekar szervezésével emelte. Tagjait a Habsburg-birodalom távoli területeiről hívta püspöki udvarába, ahol közreműködésükkel egymást követték a különféle koncertek és színházi előadások. Zenekara feloszlatása után figyelme könyvgyűjteményének gyarapítása felé fordult. Gazdag könyvtára végül a kalocsai érseki palotában nyerhetett végleges elhelyezést.
Patachich pártfogolta a környezetében élő, tehetséges papnövendékeket, és szívesen alkalmazta a feloszlatott jezsuita rend tagjait is. Támogatta tanulmányaikat, főpapi udvarában tartotta őket, hogy tapasztalatokat szerezhessenek. Pályájukat később is figyelemmel kísérte és igyekezett számukra tehetségüknek megfelelő megbízatásokat adni.