Tantos testvérek - száz éves papi csoportkép Kalocsáról (2022.03.16.)

A közelmúltban, családi hagyatékból kaptunk egy kb. száz éves fotót, melynek hátoldalán a következő felirat szerepel: "Tantos testvérek Kalocsán, a plébánia udvarán". Az ajándékozó, Trischler Gábor családkutatás során került kapcsolatba levéltárunkkal, az öt fős csoportkép bal oldalán látható dédapja, Tantos János (1882-1925), ill. a kép jobb szélén két pap testvére, Tantos Gyula (1877-1955) és Tantos Ferenc (1869-1951). Édesapjuk, Tantos József (1840-1915) Tolnán volt kovácsmester, édesanyjuk Schnabel Teréz (1849-1928), a családnak hét gyermeke született, közülük négyen élték meg a felnőttkort.
A hasonló fotók értékesek számunkra, mivel a levéltári akták világa képekben szegény, s így az egyházmegyés papok nevéhez sajnos csak ritkán tudunk arcot társítani. A most kapott csoportkép korának behatárolásához egyrészt Tantos János 1925-ös halálának dátuma adott támpontot, másrészt a mellette álló (balról a második) alak kilétének megfejtése. Ő véleményünk szerint Kazinczy Imre (1880-1932) volt, egykor Tantos János osztálytársa a jezsuiták kalocsai gimnáziumában (az 1893-1901-es évfolyamban), 1923-tól pedig a Kalocsa-Belvárosi Plébánia káplánja. A társaság valószínűleg Kazinczy káplán révén került a plébánia kertjébe, és könnyen lehet, hogy a képen látható középső alak is jezsuita diák, esetleg osztálytárs volt, s valamilyen iskolai találkozó-rendezvény kapcsán jöttek Kalocsára. A fotó eszerint 1923-1925 között készülhetett.
A két Tantos pap-testvér szép karriert futott be az egyházmegyében, a jobb szélen álló Tantos Gyula szintén kalocsai jezsuita diák volt, a kép készítésének idején Baja-Belváros plébánosa. Testvére, a mellette álló Tantos Ferenc Kalocsán szolgált, mint a Nagyszeminárium gondnoka, ill. az Árpád Rt. (nyomda) igazgatója.
Hivatali életrajzi adatok:
Tantos Ferenc https://archivum.asztrik.hu/?q=oldal/tantos-ferenc
Tantos Gyula https://archivum.asztrik.hu/?q=oldal/tantos-gyula
Kazinczy Imre https://archivum.asztrik.hu/?q=oldal/kazinczy-emericus
Ezúton is köszönjük Trischler Gábor ajándékát, és továbbra is szívesen fogadunk papi arcképeket-fotókat akár eredetiben, akár digitális másolatban!

A teljes kép, a kalocsai plébánia kertjével és a háttérben a főszékesegyházzal:

Hírek: