1997

 

1997

január 10. Elvégzett munkák az elmúlt évben. Akasztón felújították a templom tetőt. Baja-Belvárosban a templomtető javítási munkái, plébánia belső átalakítása készült el, valamint a Szent János kápolna külső és belső felújítása. Baja-Szent Antal plébánián a rendház belső átalakítása lett kész. Csátalján a templom homlokzatjavítások készültek el. Csávolyon a templom belső festése készült el. Csengődön a plébánia festése, a Kulléri iskolakápolna bádogosmunkái készültek el. Csikérián a templom bádogosmunkái készültek el. Dunapatajon bekötötték a gázt a templomba. Dunaszentbenedeken a templom tetőfedése és ácsmunkák készültek el. Fajszon elkészült a templom belső festése. Homokmégyen megtörtént a templom részleges tetőfedésének felújítása. Iszákon kijavították a templomtornyot és részben külső felújításra került sor. Jánoshalmán a temetőkápolna külső felújítása készült el. Kalocsa-Belvárosban a plébánián a tetőhéjalás és hófogok készültek el, valamint a temetői kápolna belső felújítása. Kalocsa-Érsekségen a szolgálati ház külső felújítása. Kaskatyún megtörtént a templomban és plébánián a gázbekötés. Kecskemét-Főplébánián elkészült a plébánia belső festése és a keresztelő kápolna tetőcseréje. Kecskemét-Szent Erzsébet plébánián a templom belső festését javították ki. Kecskemét-Szentcsalád plébánián a templom alapkő letételére került sor. Kecel-Szentháromság plébánián a templomba fűtést szereltek. Kelebián részleges belső felújítások voltak a plébánián. Kiskunfélegyháza-Sarlósboldogasszony plébánián a templom belső festését újították fel. Kiskunfélegyháza-Szent István plébánián a templom belső díszítő festése készült el. Kiskunhalas-Péter Pál templom lábazatát újították fel. Kiskunmajsán a plébánia részleges belső felújítására került sor. Kisszálláson a plébániát tatarozták. Kunszentmiklóson a plébánia tetőt javították. Mélykút-Beltéren a plébánia nedvességvédelme készült el, valamint a kántorház felújítása. Nagybaracskán a Szent Rókus szobrot újították fel. Nemesnádudvaron kántorházat vásároltak. Ordason a kápolnába, Orgoványon pedig a templomba és a plébániára vezették be a gázt. Páhin templomot bővítették. Petőfiszálláson a zárdacsarnokot újították fel. Sükösdön elkezdődtek az előkészületek a templomtető felújításához, valamint elkészült a Szent Anna kápolna külső-belső felújítása. Szankon a templomtornyot újították fel. Tabdin részleges templomtető javításra került sor. Tataházán a templom külső festése készült el. Tiszakécskén a plébánia külső-belső festése lett kész. Tompán részben felújították a plébániát. (27/1997. Körl.)

január 10. Papi jubileumok körlevéli közlése. Aranymisések: Mons. Dr. Amman Rajmund, Mons. Dombay Ernő, Tassi László, Tóth Árpád, Tóth Géza OschP. Ezüstmisések: Csorba József, Mityók János, Dr. Pribitek László. (45/1997. Körl.)

január 10. Kinevezés. A Bácsalmási Esperesi Kerület Illés Ferenc katymári plébánost helyettes esperessé választotta. (47/1997. Körl.)

január 10. Halálozás. Január 2-án Kapocs Nándor c. prépost, szeremlei plébános hosszas betegség után elhunyt. 1980-tól a Főszentszék bírája volt. (53/1997. Körl.)

március 11. Oldallagos ellátások. A szeremlei plébániát Kapocs Nándor c. prépost, c. esperes, plébános halála miatt Baja-Szent Antal plébániához csatolták. A Kecskemét-Szent Erzsébet Templomigazgatóságot ideiglenesen a Kecskemét-Széchenyiváros Plébániához csatolták oldallagos ellátásra. (262/1997. Körl.)

március 11. Személyi változások (dispozíciók). Binszki József hitoktató káplánt Baja-Szent Antal plébániáról Kecskemét-Főplébániára helyzeték át. Ritter Nándor hitoktató káplánt a Kecsekemét-Főplébániáról Baja-Szent Antal plébániára helyezték át. (263/1997. Körl.)

március 11. Kinevezések. Vangel Imre tb. kanonok, kerületi esperes, plébános Kiskunhalason; Kis József káplán Kalocsán a laktanyában tábori kisegítő lelkipásztori szolgálatot vállalt. (264/1997. Körl.)

március 11. Halálozás. Tóth János c. esp., ny. plébános 1997. január 23-án életének 78., papságának 54. évében elhunyt. Kalocsán szentelték pappá 1943-ban. (270/1997. Körl.)

március 11. Halálozás. Dr. Ipoly Ottó 1997. január 4-én váratlanul elhunyt. Kerekegyházán született 1925-ben, 1957-1960-ig Rómában tanult, 1960-65 között Rómában az olaszországi magyarok lelkésze, Amerikában is tanított. 23 év után tért vissza Európába, Németországban Inzell helységben káplánkodott, majd 1994-ben visszatért a Főegyházmegyéhez. (271/1997. Körl.)

március 11. Halálozás. Kölnben 1997. február 26-án az ott nyugdíjban élő Zimándi Zoltán (Anton Z. Zillich) elhunyt 81 évesen, papságának 55. évében. Kalocsán 1942. március 22-én szentelték pappá. 1972. nyarán, harminc éves egyházmegyés szolgálat után Németországba távozott. 1992-ben kitüntették tb. főesperesi címmel. A Köln-Bocklemünd-höz tartozó sírkertben helyezték örök nyugalomra. (272/1997. Körl.)

április 15. Avatások, jelölés. Főegyházmegye papnövendékei közül 1996. december 20-án Gyulay Endre püspök Szegeden lektorrá avatta Gavula Sándort, Katona Attilát és Vincze Attilát. Ugyanekkor Halász Zsolt, Kothencz János és Szappanos Tibor akolitussá avatása is megtörtént. Brassó Imre Abert teológus diakónussá jelölése is megtörtént. Pécsen tanuló kispapokat Czár Ivánt és Zsille Gábort Mayer Mihály püspök február 9-én diakonátusi szolgálatra jelölte. (375/1997.)

április 15. Diakónusok szentelése. Március 27-án Kalocsán a Főszékesegyházban Bíró László segédpüspök Czár Iván papnövendéket diakonússá, Szőnyi János lelkipásztori kisegítőt pedig állandó diakónussá szentelte. (376/1997. Körl.)

április 15. Oldallagos ellátás. A Kisszállási plébániát egy évre ideiglenesen Tompa-Szent János plébániához csatolták oldallagos lelkipásztori ellátásra. (377/1997. Körl.)

június 17. Megérkezik Magyarországra hazánk új apostoli nunciusa, Karl-Josef Rauber érsek. (B-L)

június 20. A Vatikánban Angelo Sodano bíboros, államtitkár és Horn Gyula miniszterelnök aláírja a Szentszék és a magyar állam közötti megállapodást, amely szabályozza a magyarországi katolikus egyház közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozását és az elkobzott egyházi ingatlanok visszaadásának kérdését. (B-L)

július 22. Új apostoli nuncius kinevezése. Hazánk eddigi apostoli nunciusát, Angelo Acerbi érseket a Szentatya Hollandiába nevezte ki ugyanezzel a feladattal. Utódjául Karl-Josef Rauber érsek kapott kinevezést hazánkba. (917/1997. Körl.)

július 22. Papszentelés. Június 21-én a Főszékesegyházban pappá szentelték Burányi Rolandot és Kosik Sándort (926/1997. Körl.)

július 22. Személyi változások (dispozíciók). Nagyházi Sándor c. apát Baja-belvárosi plébánost egészségi állapotára való tekintettel felmentették megbízatása alól. Mons. Tajdina József pápai káplánt felmentették a jánoshalmi plébánia vezetése alól és kinevezték Baja-Belváros plébánosává. Rónaszéki Gábor foktői plébánost felmentették eddigi megbízatásai alól és kinevezték jánoshalmi plébánossá. Nyírő Ferenc plébániai kormányzót felmentették a géderlaki plébánia vezetése alól és kinevezték a foktői plébániára plébániai kormányzónak. Bolvári János bácsalmási káplánt kápláni beosztással áthelyezték Jánoshalmára. Kormos Miklós tiszakécskei káplánt kápláni beosztással áthelyezték a Baja-Belváros plébániára. Kéri Vencel jánoshalmi káplánt kinevezték a tiszakécskei plébánia káplánjává. P. Knipf József Cirill OFM Cap. atyát rendi elöljárójának engedélyével egy éves időtartamra kinevezték a bácsalmási plébánia káplánjává. Finta József római ösztödíjast nyári időre ideiglenesen kinevezték plébános helyettesnek a bugaci plébániára. Cselik László Baja-Szent István-i plébániai kormányzót felmentették a garai és bácsszentgyörgyi plébánia ellátása alól és az eddigi bajai megbízatása mellett kinevezték a szeremlei plébániára plébániai kormányzónak. Dr. Mihályi Imre Gilbert O. Prem. kanonok plébániai kormányzót felmentették a madarasi plébánia vezetése alól és kinevezték a Kecskemét-Szent Erzsébet templom igazgatójává. Havris György kaskantyúi plébánost felmentették megbízatása alól és kinevezték Madarasra plébániai kormányzónak. Gergely Ottó kiskunmajsai káplánt felmentették tisztsége alól és kinevezték Páhi plébánosává. Burányi Roland újmisést Soltvadkertre helyezték kápláni beosztással. Kosik Sándor újmisést kinevezték a kiskunmajsai plébánia káplánjává. Velencei Tamás a Kalocsa-Szent Péter plébánia kormányzóját felmentették a plébánia vezetése alól és Miskére nevezték ki plébánosnak. Kiss József káplánt felmentették a Kalocsa-Szent Imre plébánián betöltött tisztsége alól és kinevezték Kalocsa-Szent Péter plébániára plébániai kormányzónak. (927/1997. Körl.)

július 22. Oldallagos ellátások. A géderlaki, dunaszentbenedeki és uszódi plébániákat Foktőhöz csatolták oldallagos lelkipásztori ellátásra. A bátmonostori plébániát ideiglenes jelleggel Baja-Szent István plébániához csatolták oldallagos lelkipásztori ellátásra. A garai és bácsszentgyörgyi plébániákat Vaskúthoz csatolták oldallagos ellátásra. Kaskantyú, Soltszentimre és Tabdi plébániákat Páhihoz csatolták oldallagosan. (928/1997. Körl.)

július 22. Nyugdíjazás. Tóth Árpád c. esperes, gátéri plébánost egészségi állapotára való tekintettel, és Dr. Ipolyi László c. apát, kanonok urat nyugállományba helyezték. Ivó József tb. kanonok, kiérd. esperes miskei plébánost saját kérésére nyugállományba helyezték. (929/1997. Körl.)

július 22. Felmentések – kinevezések. Dr. Szendi József veszprémi érsek felmentette Rónaszéki Gábor jánoshalmi plébánost a Veszprémi Szemináriumban betöltött prefektusi beosztása alól. A Kalocsa-Szent István templomba Ivó József tb. kanonok, kiérd. esp. ny. miskei plébánost nevezték ki templomigazgatónak. Az itt szolgálatot tejesítő jezsuita atyákat, P. Róna Gábort és P. Pesti Józsefet rendfőnökük más feladattal bízta meg. (930/1997. Körl.)

július 22. Suspensio. Ritter Nándor a Baja-Szent Antal plébánia káplánja előzetes figyelmeztetés ellenére állomáshelyét önkényesen elhagyta, ezért őt tevékenységében felfüggesztették. (931/1997. Körl.)

szeptember 24. Felmentések – kinevezések. Dr. Scharpf Egon tb. kanonok, esperes, plébánost saját kérésére felmentették helyettes bírósági helynöki tisztéből. Pap József állandó diakónust, a helyettes bírósági helynök jegyzőjét felmentették szentszéki jegyzői tisztsége alól. Süveges István c. esp., h. esp. szentszéki bírót 10 évre kinevezték a Kalocsa-Kecskeméti Érseki Főszentszék helyettes bírósági helynökévé. Nagy Sándor hitoktatót 5 évre kinevezték szentszéki jegyzővé az új helyettes bírósági helynök mellé. (1174/1997. Körl.)

szeptember 24. Halálozás. Szakál István tb. főesperes, ny. csengődi plébános életének 89., papságának 65. évében Nagyboldogasszony ünnepén a kiskunhalasi kórházban elhunyt. gr. Zichy Gyula érsek szentelte pappá 1933. június 18-án. Izsákon helyezték örök nyugalomra. (1175/1997. Körl.)

október 8. Vácott újra megnyitja kapuit az 1952-ben bezárt Borromeo Szent Károly Hittudományi Főiskola és Szeminárium. (B-L)

november 13. Horn Gyula miniszterelnök fogadja a történelmi egyházak vezetőit. A tanácskozás fő témája az egyházak finanszírozása. (B-L)

december 1. Az országgyűlés elfogadja az egyházak működéséről szóló törvénycsomagot. Eszerint az állampolgárok 1998-tól személyi jövedelmadójuk 1 %-át egy egyházak számára ajánlhatják fel. Ratifikálják a júniusban aláírt magyar-vatikáni megállapodást. (B-L)

december 10. Káptalani kinevezések. Betöltötték a Főszékesegyházi Káptalan Nagygyörgy László Ciszterci Rendbe való távozásával és Mons. Dr. Csanádi Béla halálával megüresedett stallumait, így a testület teljessé vált. Idősebb mesterkanonokká nevezték ki Mons. Szabó István pápai káplán, kerületi esperes, dunapataji plébánost. Mons. Fejes László pápai prelátus, c. apát, irodaigazgató, Kalocsa-Szent Imre plébánosa ifjabb mesterkanonoki kinevezést kapott. A Kalocsai Főszékesegyházi Káptalan a következő tagokból áll: Nagyprépost: Kováts Géza, Olvasókanonok: Széll János, Éneklőkanonok: Dr. Ipolyi László, Őrkanonok: Mons. Kühner János, Bácsi kisprépost: Mons. Anisich Jenő, Főszékesegyházi főesperes: Kövesi István, Bácsi főesperes: Mons. Farkas László, Bodrogi főesperes: Szlanka József, Idősebb mesterkanonok: Mons. Szabó István, Ifjabb mesterkanonok: Mons. Fejes László. Ketten kaptak tiszteletbeli kanonoki kinevezést: Rónaszéki Gábor jánoshalmi plébános és Süveges István főszentszéki bíró, c. esperes, h. kerületi esperes, lajosmizsei plébános. (1390/1997. Körl.)

december 10. Felmentések – kinevezések. Binszki József káplán ifjúsági referenst kinevezték a kecskeméti Szent Miklós Leánykollégium lelki igazgatójává. Gábor Imre tb. kanonok kerületi esperes plébánost saját kérésére felmentették kerületi esperesi tisztsége alól. Stein Ernő tb. kanonok főesperes plébánost kinevezték a Kiskunfélegyházi Esperes kerület esperesévé. Fritz Péter kunszállási plébánost kinevezték a Kiskunfélegyházi Esperes kerület helyettes esperesévé. Kováts Géza nagyprépost plébánost saját kérésére felmentették a Kalocsa-Belvárosi plébánia vezetése és főszékesegyházi gondnoki tiszte alól és nyugállományba helyezték. Ezzel egy időben kinevezték a Főszékesegyházi Könyvtár prefektusává. Szeghalmi Ambrus tb. kanonok sükösdi plébánost felmentették a sükösdi plébánia vezetése alól és plébánossá nevezték ki a Kalocsa-Belvárosi plébániára, egyúttal megbízták a Főszékesegyház gondnoki teendőinek ellátásával is. Gál Jenő érsekcsanádi plébániai kormányzót eddigi feladatainak ellátása mellett kinevezték a megüresedett sükösdi plébániára plébániai kormányzónak. (1392/1997. Körl.)

december 10. Oldallagos ellátás. Tóth Árpád c. esperes plébános nyugdíjazásával megüresedett gátéri plébániát Kiskunfélegyháza-Szent István plébániához csatolták oldallagos ellátásra. A sükösdi plébániát az érsekcsanádi plébániához csatolták oldallagos ellátásra. (1393/1997. Körl.)

december 9-11. A püspöki kar téli ülésén jóváhagyják Várszegi Asztrik, a püspöki kar médiabizottsága elnökének előterjesztését a katolikus rádióra vonatkozóan. A rádió először Egerben, regionális adóként kezdi meg működését. (B-L)