A küldetés

Familia, parochia, schola, societas-sodalitas… Család, plébánia, iskola, társulat-egyesület… Az elmúlt évszázadokból hosszan sorolhatnánk az emberek életét, mindennapjait meghatározó, alapvetően vallásos közösségeket, melyek főegyházmegyénk területén is igen elterjedtek és jelentősek voltak. Ezeket a helyi közösségeket állítja a figyelem középpontjába a KFL Communio-projektje, melynek célja az említett közösségek történeti kutatása szempontjából fontos források feltárása és bemutatása. Ez a cél számunkra elsősorban a plébániák levéltárainak feldolgozásával érhető el, hiszen itt összegződtek a katolikus családok és a helyi vallásos közösségek alapvető adatai. Meggyőződésünk, hogy az anyakönyvek és az egyéb helytörténeti források információs tartalma igazán csak együtt érvényesül, egymást jól kiegészítheti. Ezért kezeljük együtt az említett tartalmakat.

Az elmúlt évtizedek levéltáros tapasztalatai alapján megállapítható, hogy kutatóink érdeklődése, figyelme elsősorban az említett közösségekre irányult ezért vált hangsúlyossá feldolgozó munkánk során a velük kapcsolatos forrásanyag minél hatékonyabb feltárása és elérhetőségének biztosítása. A kiemelkedő kutatói érdeklődés a levéltárosok részéről is megkülönböztetett figyelmet érdemel, ennek a gyakorlati szempontnak is fontos része volt a Communio-projekt születésében és működésében.