A munkamódszer

A plébániák levéltárainak feltárása természetesen többféle módon és többféle szinten is történhet. A teljes iratrendezéssel egybekötött feltárás egyházmegyei szinten - egy magunkfajta, néhány személyes intézmény számára - több évtizedes munkát jelent. Nem csoda tehát, hogy igyekeztünk az óriási munkát több részfeladatra bontani. 2009-ben úgy döntöttünk, hogy első lépésként a plébániai levéltárak kéziratos köteteinek feltárására és képi digitalizálására koncentrálunk. Ezek a kötetek (anyakönyvek, népesség-összeírások, egyházmegyei körlevelek és uralkodói-helytartótanácsi leiratok átírásai, testületi jegyzőkönyvek, vizitációk, historia domusok) általában egyediek, és a legfontosabbnak vélt eseményeket-információkat jegyezték le bennük. A kötetek-füzetek formailag is jól felismerhetők és könnyen elkülöníthetők, így egy-egy plébánia feltárása, a dokumentumok jegyzékelése néhány óra alatt elvégezhető. Minden egyes kéziratos kötet, azaz dokumentum egy rövid (néhány mezőből-adatcsoportból álló) leírást kap, és ezt követően Kalocsán, a levéltár műhelyében digitális fotózással készül el képi másolata. Az említett módszerrel végül 2017-re készült el a plébániák kéziratos köteteinek digitalizálása a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye (azaz Bács-Kiskun megye) területén, a képfelvételek száma meghaladja az egymilliót.