A projekt megvalósításának várható haszna, előnyei

A fentiek alapján a projektben rejlő előnyös lehetőségek összegzése a következő:
- a térség szempontjából:

 • a vállalkozás újdonsága, egyedisége a térségre irányítja a figyelmet
 • lehetőséget teremt a lakosság „tömeges” családfakutatására, az eddig csak kevesek által olvasott források széles körben történő, élményszerű hasznosítására
 • ösztönzi a helytörténeti kutatásokat, s az eddigieknél sokkal előnyösebb helyzetet teremt azok végzéséhez
 • erősíti a közösségi tudatot, az összetartozás érzését az itt élő emberekben
 • kapcsolatot teremthet az innen elszármazott (kivándorolt, elköltözött stb.) lakossággal, lehetőséget adhat az emlékek megosztására, találkozók és ünnepségek szervezésére


- a tudományos kutatások szempontjából:

 • minőségileg új kutatási lehetőség számos tudományág számára az első komoly méretű hazai történeti adatbázis statisztikai, elemző vizsgálata, mely gyökeresen új tudományos- és módszertani eredményekkel kecsegtet
 • valódi újdonságként, új alapokon születhet meg a „regionális helytörténet”, vagyis több település, egy földrajzilag egységes, de néprajzilag és vallásilag igen sokoldalú táj egészében történő vizsgálata, a legapróbb adatok tömegével alátámasztva
 • ugyanazon adatbázis több tudományág szempontjából történő vizsgálata lehetőséget ad az interdiszciplináris kutatásokra
 • az anyakönyvi adatbázis vizsgálatának említett eredményei további kutatásokat gerjeszthetnek, melyek esetleg már más forrásokra alapoznak
 • modell értékűvé válhat a szélesebb közönség számára történő minőségi tartalomszolgáltatás és a tudományos kutatások igényeinek találkozása


- a „házigazda” Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár szempontjából:

 • a "digitális családfakutatás" elterjedése megsokszorozhatja a lakosság és az intézmény „találkozásainak” számát, jelentős mértékben növelheti a levéltár ismertségét, javíthatja közönségkapcsolatát
 • a vállalkozás informatikai háttere fontos segítséget adhat az ezzel összefüggésben lévő levéltári informatikai rendszer megalkotásához és működtetéséhez
 • élve az említett informatikai lehetőségekkel, egy kis intézmény számára is lehetségessé válik, hogy a szélesebb érdeklődő közönség számára jó minőségben szolgáltasson
 • szélesebb alapokon nyugvó szakmai együttműködésbe és élénkebb tudományos vérkeringésbe kapcsolja be az intézményt
 • mintaszerűvé válhat, hogy kis intézményekből is indulhatnak nagyszabású, élenjáró vállalkozások


- a projektet támogatók szempontjából:

 • jó reklám-lehetőség egyrészt a tudományos feldolgozást célzó összefogás tagjainak révén, ill. az adatszolgáltatás, a családfakutatások lekérdezései révén is
 • a támogatás nem egyetlen települést vagy szervezetet, hanem egy egész térséget, számos települést érint
 • modern vállalkozás, várhatóan újszerű eredményekkel, s ez az újdonság további figyelemfelkeltő szempont lehet