A sárközi anyakönyvi adatbázis tartalma, létrehozásának tervezett munkafolyamatai

Az adatbázis 1700-1920 közötti anyakönyvek adatait tartalmazná, a következő települések anyakönyvei esetében (zárójelben a vallást és a kezdő évszámot jelöljük): Bajaszentistván (kat. 1809), Bátya (kat. 1714), Bogyiszló (ref. 1750), Császártöltés (kat. 1767), Dunapataj (kat. 1726, ref. 1736), Dunaszentbenedek (kat. 1737, ref. 1787), Dusnok (kat. 1736), Érsekcsanád (ref. 1760, kat. 1799), Fajsz (kat. 1720), Foktő (ref. 1756, kat. 1762), Géderlak (kat. 1815), Hajós (kat. 1723), Harta (ev. 1733, ref. 1811), Homokmégy (kat. 1878), Kalocsa (kat. 1700, izr. 1868), Miske (kat. 1720), Nemesnádudvar (kat. 1724), Ordas (ref. 1791), Sükösd (kat. 1711), Szakmár (kat. 1868), Szeremle (ref. 1743), Uszód (ref. 1783, kat. 1870). A következő lakott helyek nem voltak anyakönyvezési helyek az említett időszakban, de adataik megtalálhatók a nagyobb települések anyakönyveiben: Alsómégy, Dunatetétlen, Drágszél, Érsekhalma, Halom, Hillye, Öregcsertő, Újtelek (régebben: Keserűtelek és Résztelek).
Kalocsai Sárköz történeti anyakönyvi adatbázisának létrehozása a következő fontosabb munkafolyamatokból állna:

  • szoftver háttér és adatszerkezet kidolgozása a levéltár egységes informatikai rendszerébe illeszkedő, nagy tömegű adat kezelésére alkalmas, rugalmas szerkezet, platform-független, hosszú távú megoldásokkal
  • a már meglévő, 150 ezer rekordos kalocsai adatbázis befejezése, konverziója és revíziója az új adatszerkezetnek megfelelően
  • a feldolgozás alapját képező anyakönyvi állomány számbavétele, képi digitalizálása
  • az adatrögzítést végző személyek csoportos képzése (iratolvasás, szoftverismeret, az adatok egységes szempontok szerint történő feldolgozása)
  • adatbevitel a digitalizált anyakönyvi képállomány feldolgozásával, a létrehozott számítógépes rekordok ellenőrzésével
  • a vállalkozást kiszolgáló szerver folyamatos üzemeltetése, az adatszolgáltatás megkezdése után annak felügyelete, biztosítása (rendszergazdai teendők)
  • az adatbázisban összegzett információk széles körű tudományos felhasználásának megszervezése és folyamatos biztosítása (az érintett tudományos- és gyűjteményi intézmények, különféle kutatói szervezetek összefogásával)
  • széles körű, „lakossági” internetes adatszolgáltatás meghirdetése és megkezdése, a térséget érintő családkutatásokat ösztönözve és segítve. A család- és helytörténeti kutatásokhoz hasznos segédanyagok, az anyakönyvek adatait kiegészítő forrásfeldolgozások készítése a levéltárban, valamennyi adatbázis átjárhatóságát, közös kereshetőségét biztosítva


A munkafolyamatok szervezése és szakmai felügyelete a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltárban történne. Bizonyos munkákhoz (pl. programírás-rendszeralkotás, képi digitalizálás) külső cégek szolgáltatásait vennénk igénybe. Az adatbázis tudományos felhasználását célzó szakmai összefogás potenciális résztvevői lehetnének: MTA Történettudományi Intézet, MTA Kisebbségkutató Intézet, ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék, Művelődéstörténeti Tanszék, Gazdaság- és Társadalomtudományi Doktori Iskola, Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszék, Orvostörténeti Múzeum-Könyvtár-Levéltár, magyarországi németek kutatóintézetei (Tübingen, Leipzig), Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára.