Tervezet a kalocsai sárköz anyakönyvi adatbázisának létrehozására (2006)

A sárközi anyakönyvi adatbázis létrehozását célzó tervezet 2006-ban készült, a benne szereplő adatok-információk egy része azóta természetesen elavult, ill. változott. A témával kapcsolatban, az egyházi anyakönyvek digitalizálásának lehetőségeiről 2008 tavaszán módszertani tanulmány is készült levéltárunk tevékeny közreműködésével. A terjedelmes tanulmány szövege elérhető a Magyar Levéltárosok Egyesülete (MLE) honlapján, a Szakirodalom menüpont alatt, a következő címen: http://www.leveltaros.hu/akvi_tanulmany.pdf
Az elmúlt években mi magunk is többféle feldolgozási szinten digitalizáltunk, ennek ellenére a 2006-os szöveg főbb gondolatait ma is helytállónak-aktuálisnak érezzük. Természetesen elfogadjuk, hogy ilyen részletes feldolgozásokra (anyakönyvi bejegyzések teljes szövegű átírására) csak ritkán van elegendő munkakedv-energia, de a hasonló kísérletek megvalósulásának egyik példája lehet Kalocsa és szállásai történeti anyakönyvi adatbázisa (1700-1910), mely összesen mintegy 170 ezer rekorddal (azaz anyakönyvi bejegyzéssel) elkészült levéltárunkban.