ACTA CONGREGATIONIS

Névváltozatok, rokonság: Acta Congregationum, Acta Districtus, Relatio de Congregatione, Districtus, Protocollum Congregationum, Acta Congr. Vernalis, Acta Congr. Autumnalis, ld. még Themata Theologica
Keresőszavak: espereskerületi ülés, koróna
Nyelv: kezdetben latin, 1845-48 között és az 1900-as évektől magyar
A sorozat ismertetése: Ősi hagyomány, hogy az espereskerületek papsága évente két alkalommal (ált. tavasszal és ősszel) közösen ülésezik. A tavaszi és őszi "korónának" is nevezett találkozások alkalmat adtak a lelkipásztori teendők megbeszélésére, s egyfajta továbbképző jellegük is volt: általában központilag meghatározott tárgyakat, teológiai vagy gyakorlati kérdéseket, ún. "tételeket" is feldolgoztak. Az egyes témáknak mindig volt egy előterjesztője, utána következtek a hozzászólások. Az üléseken történteket jegyzőkönyvben rögzítették és jóváhagyásra az érseki hivatalba küldték. Ezek a jegyzőkönyvek alkotják az iratsorozat zömét. Az iratok kisebb része az ülések időpontjával, tárgysorozatával foglalkozik. Az espereskerületi gyűlések anyagán kívül találhatók még iratok a főespereskerületek közös találkozóiról, sőt a káptalan és az esperesek részvételével tartott ún. káptalani-esperesi értekezletek anyagáról is. További tagolódás, tételek: Az espereskerületi határok az idők során többször is változtak. Az irattári rend ezeket a változásokat nem követte, lényegében két nagy időrendi sorozat született, a "déli részek", azaz a déli espereskerületek anyagának megkülönböztetésével, pontosabban külön gyűjtésével. Ez az elkülönítés azonban csak bizonyos időszakokban valósult meg, és akkor is következetlenül, azaz bizonyos kerületek anyaga mindkét sorozatban előfordult. Mivel az akták jelzetelésében, s az iktatókönyvekben ennek az elkülönítésnek nem volt nyoma, pontos rendszerét pedig nem sikerült felismerni, a két időrendi sorozat egyesítése mellett döntöttünk. Így alakult ki az anyag következő felosztása:

    Vegyes iratok 1748-1959, 2,90 ifm (1748-1866, 0,93 ifm - 1867-1944, 1,50 ifm - 1945-1959, 0,47 ifm)
    Káptalani-esperesi értekezletek 1949-1992, 0,18 ifm
    Általános iratok a korónák helyéről, idejéről 1960-1990, 0,09 ifm
    Kidolgozott koróna-tételek 1960, 1966-1978, 0,55 ifm
    A korónák iratai kerületenként 1960-1992, 0,92 ifm (Baja 1960-1992, 0,11 ifm/ Bácsalmás 1960-1992, 0,11 ifm/ Bácsbokod 1960-1978, 0,05 ifm/ Bátya 1960-1978, 0,04 ifm/ Csátalja 1964-1978, 0,04 ifm/ Gara 1960-1978, 0,03 ifm/ Géderlak 1960-1978, 0,05 ifm/ Hajós 1960-1992, 0,08 ifm/ Homokmégy 1960-1978, 0,04 ifm/ Jánoshalma 1960-1992, 0,11 ifm/ Kalocsa 1960-1992, 0,11 ifm/ Kecel 1960-1992, 0,10 ifm/ Kiskőrös 1960-1978, 0,03 ifm/ Mélykút 1960-1978, 0,06 ifm)

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: