CIRCULARE

1739-1992, 0,87 ifm
Névváltozatok, rokonság: Circularis, Circulares, Litterae Circulares Indulgentiae, Litterae Encyclicae Quadragesimales, ld. még Árpád Rt., Cancellaria
Keresőszavak: körlevél, pecsétek
Nyelv: latin, 1870-es évektől részben magyar, 20. sz-tól túlnyomóan magyar
A sorozat ismertetése: A körlevél a plébániák és az egyházmegye központja közti információáramlás jellemző módjaként máig is az egyházkormányzat egyik hagyományos eszköze. Kezdetben a szó szoros értelmében körbeküldött levelet jelentett, amelyen megtalálhatók az egyes plébánosok aláírásai. Később nyomtatott formát kaptak, de igazán rendszeresen, egységes kivitelben csak a 19. sz. második felétől jelentek meg.
Változó volt a körlevelek "címzettje" is, készülhettek belső felhasználásra, a plébánosoknak, káplánoknak szánva, illetve a híveknek, ez utóbbiak közül az elsők Kollonich László érsek magyar nyelvű, nyomtatott körlevelei a hitoktatás fontosságáról és az egyházi parancsok betartásáról 1794-ből és 1796-ból. A levelek témája is egészen változatos lehetett, közigazgatási célzatútól (pl. himlőoltás) a lelkipásztori, tanító leveleken át egészen a pápai enciklikák kihirdetéséig. Gyakori volt a nagyböjti és újévi körlevelek kiadása. Előfordult más egyházmegyék leveleinek átvétele, utánnyomása, s a püspöki kar körleveleinek közlése is. A híveknek szóló tudósítások az egyházmegye nemzetiségeinek megfelelően több nyelven is megjelentek. Az aktuális hírek közlésén (pl. stóladíjszabás vagy a Szent László Társulat népszerűsítése) kívül bizonyos esetekben "kétirányúvá" vált a kapcsolat, és adatszolgáltatást, jelentést kértek a plébániáktól. Az iratok között épen megmaradt pl. 1916-ból a körlevélben bekért plébániai és iskolai pecsétek gyűjteménye az egyes helységek válaszleveleivel, pecsétlenyomataival.
A nyomdai ügyintézés iratai is megtalálhatóak, e téren átfedés tapasztalható az Árpád Rt. és a Cancellaria irataival. 1951-55 között az iratok sora megszakadt. A háború utáni iratok egyik jellegzetes részét adják a nyomtatáshoz szükséges engedélykérések, a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága egyházügyi titkárának cenzúrázó iratai.
Az anyag terjedelmi megoszlása: 1739, 1780-1866, 0,13 ifm - 1867-1944, 0,28 ifm - 1945-1992, 0,46 ifm

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: