DISPOSITIO

1815-1992, 0,89 ifm
Névváltozatok, rokonság: Dispositiones, Capellani Disponuntur, Cooperatores Disponuntur, Translocationes Capellanorum, Mutationes in Archi-Dioecesis ld. még nevek, helységnevek alatt is iktatva a peszonáliában és plébániai iratoknál is.
Keresőszavak: áthelyezés, szolgálati beosztás, személyi változások
Nyelv: latin, 1870-től vegyesen latin és magyar, 1900-tól túlnyomórészt magyar (ld. még a tételeknél)
A sorozat ismertetése: Az egyházmegyés papság szolgálati beosztását és annak változásait tartalmazza a sorozat. Ezen belül elsősorban az újmisések, káplánok, adminisztrátorok (azaz plébánoshelyettesek) áthelyezését, hiszen a plébánosok kinevezése kegyúri jogokat is érintett, javadalommal járt, s ennek kiterjedt levelezését az egyes plébániák iratain belül találhatjuk meg. A sorozat anyaga igazából az 1850-es évektől rendszeres, korábbról alig néhány irat található. A káplánok áthelyezése sokkal "egyszerűbb" volt, az érsek saját hatáskörén belül - ráadásul anyagi következmények nélkül -, bármikor megtehette, nem csoda tehát, hogy jóval gyakrabban került rá sor. Egy egyházmegyei archontológia elkészítésének kétségtelenül fontos forrása az anyag, de az említett időbeli és tárgyi megszorításokkal: 1850-től, és elsősorban a káplánokra nézve alapos a forrás. 1945 után már előfordulnak plébánosi áthelyezések is, ez a jogi helyzet változásának, a kegyuraság eltűnésének és a javadalmak megszűntének tudható be.
Az iratok között megtalálhatók az áthelyezések fogalmazványai, az érintett személyek (elsősorban az áthelyezettek, azután plébánosaik) értesítése a döntésről, illetve ezt megelőzően néhány esetben a plébánosok káplánt igénylő levelei, maguk a káplánok áthelyezési kérelmei, esetleg a közösség panaszai, kérései. Bár zömmel személyekhez és településekhez köthetők az iratok, előfordul néhány táblázat, az egész egyházmegye lelkipásztori ellátását átfogó tervezet is. Az áthelyezésekkel kapcsolatban néha helynöki, káptalani véleményt is kért az érsek, elsősorban a problémás esetekben.
Az egyházmegye papságát és a híveket általában körlevél útján értesítették a változásokról, e körlevéli fogalmazványok is részét alkotják az iratsorozatnak.
További tagolódás, tételek:

    · Vegyes iratok 1815-1992, 0,76 ifm latin, 1870-től latin és magyar, 1900-tól főleg magyar (1815-1866, 0,07 ifm - 1867-1944, 0,53 ifm - 1945-1992, 0,16 ifm)
    · Az áthelyezések körlevéli közlései 1880-1947, 1955-1987, 0,13 ifm latin, 1955-től magyar

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: