KFL.II.1.d. A főszékesegyház iratai

1787-1944, 0,4 ifm (2 doboz) nyelv: latin, magyar, német

A főszékesegyház a káptalan "otthona" és működésének fontos helyszíne. Itt tartották a kanonokok közös imáikat, reggeli konventmiséiket, itt gyűltek össze az egyházi év nagyobb ünnepein. Ezeket a miséket, ünnepeket tette fényesebbé a főszékesegyházi kórus és zenekar, melyet szintén a káptalan felügyelt. A főszékesegyházban őrizték a káptalan "kincseit", azaz liturgikus tárgyait, ruháit és hiteleshelyi - vagy ahogyan régen nevezték: országos - levéltárát is.
Az iratok jelentős része a már említett föszékesegyházi kórussal és zenekarral kapcsolatos. Megtalálhatók itt a kórus működési, fegyelmi szabályzatai (1787-től!), a karnagyok, kórus- és zenekari tagok kinevezésével, jelölésével, fizetésével, nyugdíjával kapcsolatos iratok, számlák és nyugták a hangszerek javítását, breviáriumok vételezését illetően. Végül néhány leltár is található a kórus és zenekar eszközeiről, kottáiról. Az iratok másik része az épület fönntartásával - takarítás, berendezés, harangok, templomszolgák fizetése - foglalkozik. Emellett az ünnepek liturgikus rendjével kapcsolatos iratok is itt találhatók. Külön csomót alkotnak a székesegyház kiadásairól ránkmaradt számlamellékletek, kiadási bizonylatok. Különösen 1797-1812 között maradt meg épen ez a számlagyűjtemény.

KFL.II.1.d. 1. A főszékesegyház fenntartásával kapcsolatos iratok 1829-1944.
Leltárak 1794-1805, 1816.
A kórus és zenekar iratai 1787-1944.
KFL.II.1.d. 2. Rationes, erogationes (Számlamellékletek) 1797-1830.