KFL.II.2.b. Alapítványi kötetek

1799-1930, 2 ifm (78 kötet) nyelv: magyar, latin

Az alapítványi kötetek anyaga formailag jól elkülöníthető, tartalmát illetően pedig a másik két alapítványi állag között áll. Az egyes alapítványokról kéziratos könyveket vezettek, ezekbe általában bejegyezték az alapítvány létrehozásának történetét, kezelésének főbb szempontjait. Hasonló információkhoz az alapítványi iratokból juthatunk. A kötetekből ezen túl a tőke felhasználásának részletei, a bevételek, kiadások, kölcsönök is nyomon követhetők. Ehhez hasonló funkciója pedig a számadásoknak, pénztárkönyveknek van. A külön vezetett könyveket az Alapítványi Hivatal tulajdonképpen megörökölte, hiszen az alapítványkezelés kezdeti stádiumában, első száz évében az egyes alapítványok tőkéit gondosan elkülönítve, gyakran más-más személyek kezelték. Az 1867-ben létrejött hivatal megőrizte e hagyományokat, és akár a többszörös adminisztráció árán is igyekezett minden egyes alapítvány állásával kapcsolatban napra kész lenni.
Sajnos nem tudunk egyszerű, jól használható leírást adni az állag anyagáról, mivel az egy alapítvány-egy kötet elv a gyakorlatban nem mindig érvényesült. Az évszázados használat során szükségszerűen beteltek kötetek, s a folytatásnál csábító lehetőség volt a kisebb forgalmú, vagy éppen megszűnt alapítványok fölös oldalait is fölhasználni, így jöttek létre az alábbi változatos évkörök, kapcsolódások. Két sorozatot különböztettünk meg az anyagban: az egyes alapítványok köteteit, valamint a kötetek használatát könnyítő mutatók, segédletek sorát. Az alfabetikus és kronologikus rend híján megpróbáltuk a raktári egységek fölsorolását minél jobban mutatózni, az egyes tételek végén található zárójeles számok ennek megfelelően ugyanennek az állagnak más tételeit jelölik, és általában az adott téma folytatására vagy éppen előzményére utalnak.

Az egyes alapítványok kötetei tehát a következők:
KFL.II.2.b. 1. Protocollum cassae sacrorum 1847-1906. (ld. 2, 21.)
KFL.II.2.b. 2. Alapítványozott szentmisék törzskönyve 1757-1921. (ld. 1, 21.)
KFL.II.2.b. 3. Protocollum cassae professoralis 1835-1903. (ld. 65.)
KFL.II.2.b. 4. Kántortanítói nyugdíj könyv 1858-1902.
KFL.II.2.b. 5. Haynald-alap 1902-1922. (ld. 29, 30, 38.)
KFL.II.2.b. 6. Titeli apáca zárda (Hümpfner-alap) 1860-1930.
KFL.II.2.b. 7. Katolikus egyetem alap 1899-1930.
KFL.II.2.b. 8. Agg papok alap 1858-1893.
KFL.II.2.b. 9. Jubileumi ösztöndíj-, tankönyv-, Molnár-misszió (ld. 20.), Gritzmann-misszió alap 1887-1930.
KFL.II.2.b. 10. Schwerer-alap 1868-1901. (ld. 26, 65.) Schreyer-alap 1878-1901. (ld. 25.) Majorossy-alap 1885-1901. (ld. 25.)
KFL.II.2.b. 11. Lichtensteiger-alap 1867-1930. Dunabökényi templomépítés 1914-1930. Macskovics Pál (palicsi templomépítési) alap 1917-1930. Sebesics-alap (palicsi templom) 1903-1930.
KFL.II.2.b. 12. Protocollum Cassae Seminarii 1866-1891. (ld. 18.)
KFL.II.2.b. 13. Leó-ösztöndíj 1903. Keceli plébánia, Boromissza-alapok 1901-1930. Városy-alap 1897-1910. Hódsági plébánia és kántorföld 1910-1930. Szilágyi plébánia és kántorföld 1912-1930.
KFL.II.2.b. 14. Papi nyugdíj-alap 1846-1896.
KFL.II.2.b. 15. Szathmáry-alap 1868-1930. Szegény tanítók alap 1889-1930.
KFL.II.2.b. 16. Protocollum Cassae Maioris Dioecesanae 1847-1867. (ld. 52, 66.)
KFL.II.2.b. 17. Tébolyda-alap 1852-1869.
KFL.II.2.b. 18. Seminarii Colocensis Cassae 1824-1867. (ld. 12.)
KFL.II.2.b. 19. Papi nyugdíj-alap 1923-1930.
KFL.II.2.b. 20. Csanádi plébános 1868-1930. (ld. 65.) Molnár-alap 1903-1930. (ld. 9.)
KFL.II.2.b. 21. Templomépítési alap 1890-1931. Kalocsa külvárosi plébánia kegyúri alap 1922-1930. Kalocsa külvárosi plébánia templom felszerelés 1916-1922. Csamáry-alap 1890-1930. Ómoraviczay kegyúri alap 1892-1904. Kossuthfalvi patronatus 1913-1930. Korsós alap 1894-1930. (ld. 44.) Újváry alap 1894-1930. Missae alap (nagyszemináriumi mise alap) 1894-1930. (ld. 1.) (Melléklet: szentmisealapítványok törzskönyve 1850-1916. (ld. 2.)
KFL.II.2.b. 22. Proventus Canonicales 1834-1874. Cassa Fundationalii 1842-1848. Csupor Mihály alap 1858.
KFL.II.2.b. 23. Zenekari Nyugdíj 1871-1930.
KFL.II.2.b. 24. Nádasdy könyvalapítvány 1869-1930. (ld. 27.) Markovics könyvalapítvány 1869-1930.
KFL.II.2.b. 25. Schwerer-alapítvány 1902-1930. (ld. 10, 65.) Schreyer-alapítvány 1902-1930. (ld. 10.) Tumbász alapítvány 1909-1930. Majorosy-alapítvány 1902-1930. (ld. 10.)
KFL.II.2.b. 26. Katona-alapítvány pénztárnaplója 1836-1886. (ld. 37, 49.)
KFL.II.2.b. 27. Protocollum Cassae Fundationum Nádasdy 1854-1867. (ld. 24, 40, 41, 47.)
KFL.II.2.b. 28. Horgosi árvaház 1902-1930. Ókanizsai nőiskolai alap 1890-1901. Foktői óvó- és gyermekmenhely 1890-1930. Haynald szegény plébániák alap 1890-1930.
KFL.II.2.b. 29. Haynald érsek alapítványa 1872-1890. (ld. 5, 30, 38.) Haynald iskolai alapítvány (kalocsai népiskola) 1878-1898. (ld. 34.)
KFL.II.2.b. 30. Haynald alap 1891-1901. (ld. 5, 29, 38.)
KFL.II.2.b. 31. Elisabethinum 1892-1901. Bácsi nőzárda és árvaházi fenntartási alap 1893-1930. Haynald obszervatórium 1892-1930.
KFL.II.2.b. 32. Konvertiták alapja 1868-1902. (ld. 38, 65.)
KFL.II.2.b. 33. Nőnöveldei alap 1872-1895.
KFL.II.2.b. 34. Kalocsai népiskola (Haynald alapítvány) 1899-1930. (ld. 29.) Császka kalocsai szegények alapítványa 1900-1930.
KFL.II.2.b. 35. Tanári pénztár 1824-1930.
KFL.II.2.b. 36. Gimnáziumi első oszt. tanári alapítvány 1868-1900.
KFL.II.2.b. 37. Katona-ösztöndíj alap 1887-1930. (ld. 26, 49.) Rosty alap 1909-1930. Bende és Mészáros ösztöndíj alap 1880-1930. (ld. 45.)
KFL.II.2.b. 38. Konvertiták 1903-1930. (ld. 32, 65.) Haynald alap 1922-1931. (ld. 5, 29, 30.)
KFL.II.2.b. 39. Parcsetics I. alap 1868-1930. Parcsetics II. alap 1867-1930.
KFL.II.2.b. 40. Nádasdy árvák 1868-1887. (ld. 41, 64.)
KFL.II.2.b. 41. Nádasdy árvák 1888-1930. (ld. 40, 64.)
KFL.II.2.b. 42. Bence-alapítványok: ösztöndíj 1901-1930. Templom-alap 1901-1930. Szegény-alap 1901-1930.
KFL.II.2.b. 43. Kunszt fiúnöveldei alap 1867-1871. Kunszt jezsuiták növendéki alap 1872-1892.
KFL.II.2.b. 44. Protocollum Fundationis Korsós 1851-1894. (ld. 21.)
KFL.II.2.b. 45. Kalocsai főegyházmegye róm. kat. alapítvány 1871-1930. Vadkerti róm. kat. patronátusi teherváltsági alap 1876-1930. Bikityi róm. kat. kápolna alapítvány 1877-1895. Bende Imre ösztöndíj alapítvány 1897-1930. (ld. 37.)
KFL.II.2.b. 46. Bácsi róm. kat. elemi iskolai alapítvány 1874-1930. Bajai róm. kat. nőnövelde 1874-1930. Bajai óvoda alap 1902-1930. Bácsi róm. kat. nőtanodai alap 1874-1930.
KFL.II.2.b. 47. Irgalmasnénék pénztárának naplókönyve 1868-1930. Hoffmann alapítvány 1914-1930. Irgalomháza alap 1857-1867. Nádasdy alap 1857-1867. (ld. 24, 27, 40, 47.)
KFL.II.2.b. 48. Protocollum Ecclesiae Metr. Status Act. et Pass. 1833-1837. (ld. 67.)
KFL.II.2.b. 49. Liber manualis rationum piae fundationis reverendissimi domini Stephanus Katona 1849-1860. (ld. 26, 37.)
KFL.II.2.b. 50. Status activus et passivus cassae Noscomii Colocensis (ispotály) 1848-1867.
KFL.II.2.b. 51. Liber perceptionum erogationum cassae aedilitiae (építkezési alap) 1852-1903.
KFL.II.2.b. 52. Liber cassae Coloniciana 1825-1838. (ld. 16, 66.)
KFL.II.2.b. 53. Liber rationum cassae Xenodochii Colocensis (aggház) 1855-1890.
KFL.II.2.b. 54. Kiss Rozália alapítvány 1823-1841. KFL.II.2.b. 55. Tary Ferenc alapítványa a kalocsai iskolák tanítóinak, özvegyeiknek, árváiknak 1855-1930.
KFL.II.2.b. 56. Batthyány alap 1868-1900. (ld. 65.)
KFL.II.2.b. 57. Romániai alap, Amerikai alap, Szent László Társulati alap, Bukaresti templomépítési alap 1914-1922.
KFL.II.2.b. 58. Főkáptalani közös cassa pénztárkönyve 1858-1930.
KFL.II.2.b. 59. Kovács-alapítvány 1869-1930. Berényi Dániel alap 1895-1930.
KFL.II.2.b. 60. Bedics-ösztöndíj alap 1864-1930.
KFL.II.2.b. 61. Kezelési alap (tiszti nyugdíj) 1878-1902.
KFL.II.2.b. 62. Kezelési alap (tiszti nyugdíj) 1907-1928.
KFL.II.2.b. 63. Tiszti nyugdíj és kezelési alapok 1875-1899.
KFL.II.2.b. 64. Protocollum Cassae orphanotrophii Fundationis Nádasdyana 1851-1866. (ld. 40, 41.) Status activus et passivus cassae orphanotrophii Colocensis piae fundationis Petri Klobusiczky 1855-1866.
KFL.II.2.b. 65. Cassa minor dioecesana 1855-1867. Fundatio pro professore 1855-1867. (ld. 3.) Fundatio pro parochia Csanadiensi 1855-1867. (ld. 20.) Konvertiták alapja 1855-1868. (ld. 32, 38.) Fundatio pro prolibus 1855-1867. Fundatio domini Schwerer pro libris 1855-1866. (ld. 10, 25.) Cassa Batthyányana 1860-1867. (ld. 56.)
KFL.II.2.b. 66. Kollonitz-alap (egyházmegyei nagypénztár) 1825-1847. (ld. 16, 52.)
KFL.II.2.b. 67. Cassa Ecclesiae Metropolitanae (székesegyházi pénztár) 1799-1865. (ld. 48.)
KFL.II.2.b. 68. Bogyiszlói iskola alap 1879-1928. Szeremlei iskola alap 1893-1922. Az alapítványi kötetek sorát a következő segédletek, mutatók egészítik ki:
KFL.II.2.b. 69. Érseki és káptalani kifizetési rendeletek tára 1867-1883.
KFL.II.2.b. 70. Érseki és káptalani kifizetési rendeletek tára 1887-1901.
KFL.II.2.b. 71. Ordo alphabeticus membrorum instituti pensionalis
KFL.II.2.b. 72. Mutató az értékpapírokhoz és takarékbetétekhez 1891-1915.
KFL.II.2.b. 73. Adósok mutatója (vegyes) 1830-1867.
KFL.II.2.b. 74. Adósok nevei (alfabetikus mutató)
KFL.II.2.b. 75. Mutató az adósokhoz, kamathátralékok 1917.
KFL.II.2.b. 76. Mutató az adósokról (alapítványi pénztárak) XX. sz.
KFL.II.2.b. 77. Zita alap (árvaházi) iktatókönyve 1917-1919.
KFL.II.2.b. 78. Az alapítványi hivatal iktatója 1907-1925.